جنجال بر سر روابط عاشقانه

23 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موج جنجال روابط عاشقانه ژنرال پترایس رییس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا که به استعفای وی از پست خود منجر شد، اکنون ژنرال دیگر ارشد آمریکا جان آلن فرمانده نیروهای ایساف در افغانستان را در بر گرفته و موقعیت شغلی وی به حال تعلیق درآمده است. موضوع درگیری ژنرال آلن با پرونده دیوید پترایس برای تحقیق به بازرسی کل وزارت دفاع آمریکا ارجاع شد.