جنگ زرگری، اتهامات مالی؛ منتقدان و دولت احمدی نژاد

20 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منتقدان و برخی اعضای دولت ایران این روزها اتهام های مالی علیه یکدیگر مطرح می کنند. چند ماهی ست که منتقدان می گویند برخی اعضای دولت محمود احمدی نژاد با متهمان پرونده های فساد مالی نظیر اختلاس بانکی ارتباط دارند.در مقابل، دولت هم این منتقدان را به فساد مالی و داشتن پرونده متهم می کند. آرش سیگارچی نگاهی انداخته است به تازه ترین جنگ لفظی مقام های کنونی و پیشین دولت احمدی نژاد.