جنگ لفظی بین چین و ویتنام

22 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین نسبت به اعتراض های ویتنام در مورد حاکمیتش بر برخی جزایر دریای جنوب چین واکنش نشان داد. تازه ترین مورد جنگ لفظی بین چین و ویتنام پس از آ ن آغاز شد که دولت چین یک دکل نفتی را در آبهای مورد ادعای ویتنام مستقر کرد. گزارش از علی نژادی.