جمشید فاروغی: زنان گروه ۲۰ در سیاست، حرف‌هایی برای گفتن دارند

06 اردیبهشت 1396