جلسه وزارت خارجه آمریکا درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران - پنل اول

28 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنل اول وضعیت حقوق بشر در ایران با حضور مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه - سم براون‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بک، سفیر آمریکا در امور آزادی مذهبی - رابرت دسترو، مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و امور کارگری - مایک بل، معاون سرپرست گروه اقدام ایران وزارت خارجه آمریکا