جلسه کمیته روابط خارجی سنا و مسئله برجام در حاشیه این جلسه

17 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی سنا نشستی با شرکت دو کارشناس تحت عنوان شکست شبکه تهدید و گروههای نیابتی ایران در منطقه برگزار کرد. در این نشست، دو عضو ارشد جمهوریخواه و دموکرات سنا بر ادامه سیاست آمریکا مبنی بر فشار گذاردن بر روی ایران با هدف از بین بردن رفتارهای بی ثبات کننده اش تاکید کردند.