جلسه غیرعلنی مجلس با سه وزیر اقتصادی برای گرانی مرغ

03 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه وزیر اقتصادی دولت احمدی نژاد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره گرانی های اخیر صحبت خواهند کرد. درپی اولین اعتراض علنی مردم به گرانی مرغ در شهر نیشابور، این جلسه دولت و مجلس پشت درهای بسته و بصورت غیر علنی برگزار خواهد شد. گزارش از آرش سیگارچی.