نظر دو کارشناس در مورد همکاری نظامی ایران و آمریکا

29 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جان هنا، مشاور امنیت ملی دیک چنی معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا در گفتگو با صدای آمریکا گفت همکاری احتمالی نظامی میان آمریکا و ایران به تشدید جنگ شیعه و سنی در عراق می انجامد.