نظر دو کارشناس در مورد همکاری نظامی ایران و آمریکا

29 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان هنا، مشاور امنیت ملی دیک چنی معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا در گفتگو با صدای آمریکا گفت همکاری احتمالی نظامی میان آمریکا و ایران به تشدید جنگ شیعه و سنی در عراق می انجامد.