گفتگویی اختصاصی بخش فارسی صدای آمریکا با «جیم ریدل»

28 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«جیم ریدل» از کارشناسان برجسته کشاورزی ارگانیک آمریکا که سالها رئیس هیات مدیره سازمان استاندارد ملی ارگانیک آمریکا و مشاور پیشین وزیر کشاورزی این کشور بود، به تازگی از سفرش به ایران و شرکت در کنفرانس جهانی ارگانیک در تهران، به آمریکا بازگشته است.