جهان مد: مارک های «کلوئه» و «کنزو»

15 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مارک های «کلوئه» و «کنزو» در جهان مد به خاطر لباس های «آماده» شان شهرت دارند. گزارش از امید رهنورد.