آیا اسناد محرمانه ترور کندی اطلاعات جدیدی دارد؟

05 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به ترور جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا اکنون علنی و برای عموم قابل دسترسی شده است. هر چند که پرزیدنت ترامپ دستور داده است صدها سند و مدرک از پرونده هائی که توسط آرشیو ملی منتشر شد، کماکان به دلیل نگرانی های امنیتی فعلا سری باقی بماند.