از حواشی فرمان اجرایی ترامپ: دوستی دو خانواده یهودی و مسلمان در شیکاگو

20 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فرمان اول دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ممنوعیت موقت ورود شهروندان ۷ کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا اعتراضات زیادی را در این کشور به دنبال داشت. فرمان دوم وی نیز که این هفته صادر شد گرچه تاکنون با اعتراضات اندکی روبرو شده است؛ اما انتقادهای زیادی را در پی داشته است.