«ايران تهديدی برای اروپا»

06 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران آلمان و اسرائیل در یک کنفرانس خبری مشترک ایران را تهدیدی بالقوه نه فقط برای اسرائیل بلکه برای همه کشورهای اروپایی قلمدادکردند.