فرانسه هم ضمنی دستور خامنه‌ای برای آمادگی افزایش غنی‌سازی اورانیوم را اقدام نامناسب نامید

16 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ژان ایو لو دریان، وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با رادیو یک اروپا در واکنش به اقدام احتمالی ایران برای تشدید غنی سازی ارانیوم گفت چنین اقدامی مصداق نقض توافق هسته ای نیست اما به خطوط قرمز نزدیک است.