جدال لفظی طرفداران جنگ در اسراییل و ایران

25 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند روزیست که برخی مقام های دولت اسراییل از حمله قریب الوقوع به ایران می گویند. این مقام ها می گویند برای جلوگیری از نابودی اسراییل توسط ایران، چنین قصدی دارند. در چنین شرایطی، برخی از مقام های نظامی ایران صراحتا از نابودی اسراییل می گویند. آرش سیگارچی در گزارش خود، نگاهی دارد به جدال لفظی مسولان دو کشور.