استیون مال: زمان می برد تا تاثیرات برجام بر زندگی مردم ظاهر شود

24 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استیون مال هماهنگ کننده ارشد وزارت خارجه آمریکا در اجرای توافق هسته ای هرچند معتقد است که وجود فساد و عدم شفافیت در ایران عاملی برای کم بودن اثر برداشتن تحریم های هسته ای شده، اما تاکید دارد تنها شش ماه اجرای این توافق گذشته و زمان می برد تا تاثیرات برجام بر زندگی مردم ظاهر شود. گزارش گیتا آرین