«زمینه انتخابات آزاد نیست» -- جبهه مشارکت

13 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جبهه مشارکت، از احزاب اصلاح طلب ایران، می گوید هیچ عزمی برای برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران نمی بیند. به انتخابات ریاست جمهوری در ایران ، تنها شش ماه مانده و به نظر می رسد این انتخابات رقابت درون گروهی بین حامیان آیت الله خامنه ای باشد. گزارش از آرش سیگارچی.