جايزه من بوكر، كتابی جنايی روايتگر گوشه ای از تاريخ تركيه و نمايشگاه كتاب فارسی در لندن

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنده كره ای تبار جايزه من بوكر، معرفی رمان احمد اوميت، نمايشگاه كتاب تهران بدون سانسور در لندن و گفتگو با مسعود مافان مدير و موسس نشر باران در سوئد.