جایگاه سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران در ادبیات پارسی

29 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود دولت آبادی و فرج سرکوهی در گفتگو با صدای آمریکا از جایگاه سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران در ادبیات پارسی می گویند.