گفت و گوی کامل با جی سالمن: بوش دولت ایران را بی اعتبار کرد؛ اوباما فشار تحریم را زیاد کرد

16 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جی سالمن ، خبرنگار وال استریت جورنال، در کتاب جدیدش "جنگ های ایران" جزییات جدیدی را از چگونگی عملکرد باراک اوباما برای پرهیز از جنبش سبز آشکار می کند. او در اشاره ای به این موضوع پرداخت که "چرا اوباما اجازه داد تا جنبش سبز شکست بخورد". گفت و گوی کامل بخش فارسی صدای آمریکا با جی سالمن پی بگیرید: