گزارش علی جوانمردی از انتخابات لبنان

16 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی جوانمردی خبرنگار خاورمیانە صدای آمریکا از اربیل عراق از میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی لبنان و رقابت میان احزاب شیعه و سنی و نیز انتخابات پیش رو در عراق گزارش می دهد