ظریف در بالکن هتل کوبورگ

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امور خارجه ایران از بالکن هتل کوبورگ در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید آیا توافقی در کار هست؟ گفت «خواب آلود و خسته از کار.»