روابط اقتصادی ایران و اروپا در سایه تحریم ها

16 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جواد کوروشی از رادیو فردا در پراگ نگاهی دارد به روابط اقتصادی ایران و اروپا که در سایه تحریم ها از رونق چندانی برخوردار نیست.