سردبیر واشنگتن پست نامه‌نگاری بین رضائیان و اوباما را رد کرد

08 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مارتین بارون، سردبیر کل روزنامه واشنگتن پست به آنچه که رسانه ها از آن به عنوان مکاتبه بین جیسون رضائیان، خبرنگار این روزنامه و پرزیدنت اوباما یاد کرده اند می گوید این نامه نگاری هیچگاه بین این دو نفر نبوده است.