برادر جیسون رضائیان: اجازه بدهید برادرم به مرخصی نوروزی بیاید

22 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حاشیه اعطای جایزه آزادی بیان باشگاه خبرنگاران آمریکا، علی رضائیان به صدای آمریکا گفت که بعد از هشت ماه از زندانی شدن جیسون برادر وی توانسته برای دفاع از پرونده اش وکیل اختیار کند.