برادر جیسون رضائیان در گفتگو با صدای آمریکا: مقاله فارس «غیرحقوقی» است

28 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی رضائیان برادر خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا مقاله اخیر خبرگزاری فارس علیه جیسون را «بی پایه و غیرحقوقی» دانست و گفت به قصد مصارف جناحی سیاسی منتشر شده است.