برادر جیسون رضائیان: دادگاه با محاکمه علنی جیسون مخالفت کرد

04 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فردا سه شنبه قرار است دادگاه جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که بیش از ده ماه در اوین در بازداشت است برگزار شود.