جلسه دوم دادگاه جیسون رضائیان برگزار شد

18 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دومین جلسه‌ دادگاه رسیدگی به اتهامات جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست در ایران روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه، مانند جلسه اول پشت درهای بسته و بطور غیرعلنی به ریاست قاضی صلواتی در تهران، برگزار شد.