تحویل طومار ۵۰۰ هزار امضایی برای آزادی جیسون رضائیان به دفتر نمایندگی ایران در نیویورک

12 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با پانصدمین روز بازداشت جیسون رضائیان خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست در تهران، علی رضائیان برادر او و سخنگوی خانواده رضائیان به صدای آمریکا گفت قصد دارد طوماری با پانصد هزار امضا را، که خواستار آزادی فوری جیسون است، به نمایندگی ایران در سازمان ملل تحویل دهد.