جیسون رضائیان به یکی از شش چهره سرشناس رسانه ای آمریکا تبدیل شده است

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

جیسون رضائیان خبرنگار آمریکائی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست که اخیرا از زندان در ایران آزاد شد، جزو شش چهره سرشناس در صحنه وسائل ارتباط جمعی آمریکاست.