تحلیلگر آمریکایی: آمریکا برای مقابله با سرکوبگران مردم در ایران ابزارهای متعددی دارد

15 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

جیسون برودسکی، مدیر سیاستگذاری در لابی اتحاد علیه ایران اتمی می گوید آمریکا برای مقابله با سرکوبگران درگیر در اعتراضات مردمی در ایران ابزارهای بسیار و متعددی در اختیار دارد. او این نظر را در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا مطرح ساخت.