ادامه واکنشها به بازداشت جیسون رضاییان و همسرش

17 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، مقامات، به رغم سپری شدن بیش از دوهفته از بازداشت جیسون رضائیان، آمریکائی ایرانی تبار خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، و همسرش یگانه صالحی، در مورد علل بازداشت این زوج خبرنگار، توضیحی نمی دهند.