ایستگاه قطار برای یک دانش آموز در ژاپن

22 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ژاپن تنها ایستگاه قطار یک روستای دورافتاده بخاطر تنها یک مسافر به خدمات خود ادامه می‌دهد. مسافر یک دانش آموز سال آخر دبیرستان است که هر روز در سرمای زیر صفر با قطار از روستای خود به نزدیک‌ترین شهر می‌رود.