ژاپن یک کاوشگر را به سوی یک شهاب آسمانی پرتاب کرد

12 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژاپن یک کاوشگر را به منظور نمونه برداری از یک شهاب آسمانی به فضا پرتاب کرد. هدف از پرتاب این کاوشگر جمع آوری اطلاعات در مورد منظومه شمسی و مبدا حیات است.