اختراع خودرویی در ژاپن برای حل مشکل پارکینگ خودرو

07 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معضل پارکینگ در آینده نزدیک به تاریخ می پیوندد. در ژاپن خودرویی با نام زمین یک اختراع شده که می تواند با تا شدن خود را در مکانهای تنگ جا کند. هیرومی کینوشیتا مدیر و صاحب امتیاز شرکت تولید کننده این خوردو می گوید که برای ساخت آن از فیلم آمریکایی ترانسفورمرز الهام گرفته اند.