تلاش برای نامگذاری یک بچه پاندا در توکیو ژاپن

23 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باغ وحش توکیو ویدئوی بچه پاندایی را منتشر کرده که دو ماه پیش در این باغ وحش متولد شد. این بچه پاندا ماده است و هنوز نامی برای او انتخاب نشده. به گزارش باغ وحش «اوئنو» بچه پاندا کمی بیش از ۳ کیلوگرم وزن و ۴۰ سانتیمتر قد دارد و در سلامت کامل به سر می برد .