اقدام «غیرمنتظره» ژاپنی‌ها در برچیدن حلقه المپیک توکیو

17 مرداد 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.