آزمایشگاه هسته ای زیرزمینی ژاپن

23 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان ژاپنی در آزمايشگاهی بزرگ در عمق زمين های هورونوب، شهرکی در استان هوکايدوی ژاپن سرگرم مطالعاتی در زمینه میله های سوخت استفاده شده در راکتورها هستند. با وجود اعلام مکرر دولت نسبت به امن بودن آزمایشگاه، ساکنان شهر از اين می هراسند که محل زندگيشان به مدفن زباله های اتمی تبديل شود.