یک نوع مسری‌تر از ویروس کرونا در ژاپن که با نوع بریتانیایی فرق دارد

24 دی 1399