پارک میمون ها در ژاپن

11 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میمون های پارک میمون در مقابله با هوای سرد ژاپن در فصل زمستان راه خوبی برای گرم کردن خودشان پیدا کرده اند.