کودک رها شده ژاپنی، در جنگل پیدا شد

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کودک رها شده ژاپنی در جنگل پیدا شد. یک هفته پس از آنکه پدر و مادر این کودک به دلیل شیطنت زیاد و برای تنبیه او را در جنگل رها کردند دو نفر از نیروهای انتظامی ژاپن این کودک را در تانکری وسط جنگل پیدا کردند. این ماموران که برای پناه گرفتن در باران وارد تانکر شده بودند متوجه این کودک می شوند.