تمرین های اضطراری ژاپن به منظور مقابله حمله موشکی احتمالی کره شمالی

01 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ژاپن، یک رشته از تمرین های اضطراری به منظور مقابله حمله موشکی احتمالی کره شمالی آغاز شده است. پیونگ یانگ در هفت ماه اخیر دست به ده ها آزمایش موشکی زده که برخی در «محدوده اقتصادی ژاپن» در دریائی به همین نام در غرب مجمع الجزایر ژاپن فرود آمده اند.