ژاپن و کره جنوبی بر سر پرداخت غرامت به بردگان جنسی جنگ جهانی به توافق رسیدند

07 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژاپن روز دوشنبه در مورد پوزش خواهی و پرداخت غرامت به زنان کره جنوبی با این کشور به توافق رسید. زنان و دختران کره جنوبی در جنگ جهانی دوم از سوی ژاپن بعنوان بردگان جنسی مورد بهره برداری قرار گرفتند.