تبدیل کارخانه تولید بمب‌های شیمیایی ژاپن به موزه

24 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکونوشیما جزیره ای است در استان هیروشیمای ژاپن که در حنگ دوم جهانی محل تولید بمبهای شیمیایی ژاپن بود که عمدتاً علیه چین به کار رفت. این جزیره هم اکنون تبدیل به موزه شده است.