نمایشگاه تازه های صنعت کفن و دفن در توکیو

31 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پایتخت ژاپن، برپایی یک نمایشگاه غیر معمول، کسب و کار صاحبان آن حرفه را رونق غیر منتظره ای بخشیده است. چهارمین نمایشگاه سالیانه صنعت کفن و دفن در توکیو، از روز چهارشنبه و با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت دست اندرکار این حرفه آغاز شد.