طرح «جمعه ممتاز» راه‌حل ژاپنی‌ها برای کاهش استرس ساعت‌های طولانی کار

06 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژاپن برای ساعات کاری طولانی اش در جهان معروف است. اما با ابتکاری که از امروز به اجرا گذاشته است می خواهد حداقل برخی روزهای کاری توأم با کمی هم تفریح باشد. نام طرح جدید جمعه ممتاز است. هدف اول اینست که در زندگی کاری و خصوصی افراد توازنی هر چند کوچک برقرار شود.