کشته های زلزله ژاپن به ۴۵ نفر رسید

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک پس لرزۀ شدید روز سه شنبه مناطق جنوبی ژاپن را لرزاند. با بیرون آوردن جسد یک زن از زیرآوارهای زمین لرزه ۳ روز پیش در ژاپن شمار تلفات انسانی این زمین لرزه به ۴۵ نفر رسید. بیش از یکصد هزار نفر از منطقه ی خطر تخلیه شده اند و در ورزشگاهها یا اتومبیل های کنار خیابان شب را سپری می کنند.