کشته های زلزله ژاپن به ۴۵ نفر رسید

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک پس لرزۀ شدید روز سه شنبه مناطق جنوبی ژاپن را لرزاند. با بیرون آوردن جسد یک زن از زیرآوارهای زمین لرزه ۳ روز پیش در ژاپن شمار تلفات انسانی این زمین لرزه به ۴۵ نفر رسید. بیش از یکصد هزار نفر از منطقه ی خطر تخلیه شده اند و در ورزشگاهها یا اتومبیل های کنار خیابان شب را سپری می کنند.