استفاده از ربات در خانه های سالمندان توکیو در ژاپن

08 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخیرا در یکی از خانه هایِ سالمندان توکیو برایِ جلب توجه سالمندان و علاقه مند کردنشان برایِ انجام حرکات ورزشی ربات هایی طراحی کرده اند که علاوه بر ورزش، به کارمندان نیز در انجامِ کارهای روزانه کمک می کنند.