اقتصاد آمریکا رو به بهبود است

19 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اشتغال‌زایی تداوم دارد و نرخ تورم پایین است؛ با این‌حال نرخ بیکاری آنچنان که در حد انتظار باشد پایین نرفته و در حد ۵ و ۷ دهم درصد باقی مانده است. روز جمعه بهای سهام در بازار بورس امریکا کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران احتمال می دهند که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد.