زندگی جین فاندا هنرمند سرشناس هالیوود

23 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از فیلم هایی که قرار است تابستان امسال در جشنواره ادینبرگ نمایش داده شود به زندگی جین فاندا هنرمند سرشناس هالیوود و مبارزه ی او با ادامه ی جنگ ویتنام می پردازد. گزارش علی نژادی در این باره.